హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

సత్తా చాటిన తెలుగు గళం -జై శ్రీ రామ్

సత్తా చాటిన తెలుగు గళం -జై శ్రీ రామ్
సోనీ ఇండియన్ ఇడోల్5 విజేత శ్రీ రామ్ కు శుభాభినందనలు
మీ అభినందనలు తెలియజేయండి.

ఆగస్ట్ 16, 2010 Posted by | వార్తలు | , , | 3 వ్యాఖ్యలు