హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

ప్రముఖుల నివాస (విలాస)భవనాలు

ప్రముఖుల నివాస (విలాస)భవనాలు

బిల్ గేట్స్

మైఖేల్ డెల్

డోనాల్డ్ ట్రంప్

జార్జ్ లూకాస్

లక్ష్మి మిట్టల్

లారీ ఎలిసన్

ముఖేష్ అంబాని

ఓప్రా విన్ఫరే

పేకర్-సిడ్నీ

స్టీవ్ జాబ్స్

స్టీవెన్ స్పిల్బెర్గ్

వారెన్ బఫెట్

ఎంజిలినా జోలి -బ్రాడ్ పిట్

మార్చి 20, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , | 1 వ్యాఖ్య