హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

కీటకాలను తినే మొక్కలు

కీటకాలను తినే మొక్కలు

Nepenthes_villosa

drosera_capensis

pitcherplant

Highland Tropical Pitcher Plant

red_ceph_cindy

మార్చి 19, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , | 2 వ్యాఖ్యలు