హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

అభినందన మందారమాల

ప్రపంచ  తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న వారందరికీ శుభాభినందనలు….

Maa-Telugu-Talliki

1

డిసెంబర్ 28, 2012 Posted by | సంస్కృతి | , , | వ్యాఖ్యానించండి

హరివిల్లు

హరివిల్లు
ఆదరిస్తున్న అందరికి నమస్సుమాంజలులు

జూలై 23, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

పెద్దబాలశిక్ష

పెద్దబాలశిక్ష
ఉపకారి.కాం వారి కొత్త బాలశిక్ష కు లింకు:

http://www.upakari.com/images/newPedda%20Bala%20siksha.pdf

జూన్ 9, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | , , , , | 3 వ్యాఖ్యలు

రింగ్ టోన్లు-నాలో నేను

రింగ్ టోన్లు-నాలో నేను

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/03-NaloNenu01.mp3?attredirects=0&d=1

మే 31, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు-సిగలో అవి విరులో

రింగు టోన్లు-సిగలో అవి విరులో
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/SigaloAviVirulo01.mp3?attredirects=0&d=1

మే 20, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం

మే 20, 2010 Posted by | భక్తి | , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

తోలు బొమ్మలు

తోలు బొమ్మలు

మే 17, 2010 Posted by | చూడు చూడు నీడలు | , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు-శివశంకరి

రింగ్ టోన్లు-శివశంకరి
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/sivasankari.mp3?attredirects=0&d=1

మే 14, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు- శుక్లాంబరధరం

రింగ్ టోన్లు- శుక్లాంబరధరం
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/suklambaradharam.mp3?attredirects=0&d=1

మే 11, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు-వెంకటేశా హరే

రింగ్ టోన్లు-వెంకటేశా హరే

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/venkatesahare.mp3?attredirects=0&d=1

మే 8, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే

రింగు టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/kallalloneerupame.mp3?attredirects=0&d=1

మే 8, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు-వందే మాతరం

రింగ్ టోన్లు-వందే మాతరం

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/vandemataram.mp3?attredirects=0&d=1

మే 5, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

అన్నమాచార్య కీర్తనలు-వినరో భాగ్యము

అన్నమాచార్య కీర్తనలు-వినరో భాగ్యము

మే 4, 2010 Posted by | నచ్చిన పాటలు | , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

రింగ్ టోన్లు-నవ్వవే నవ మల్లికా

రింగ్ టోన్లు-నవ్వవే నవ మల్లికా
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/navvavenavamallika.mp3?attredirects=0&d=1

మే 3, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు-ప్రియ రాగాలే

రింగు టోన్లు-ప్రియ రాగాలే
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/priyaraagale.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 17, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | 1 వ్యాఖ్య

రింగు టోన్లు -మౌనంగానే ఎదగమని

రింగు టోన్లు -మౌనంగానే ఎదగమని
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/monamganeyedagamani.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 15, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు-ప్రియా ప్రియతమా అందాలు

రింగు టోన్లు-ప్రియా ప్రియతమా అందాలు
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/priyapriyatamaandalu.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 14, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

తెలుగు సామెతలు

తెలుగు సామెతలు

http://sametalu.webs.com/

ఏప్రిల్ 12, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు- నువ్వేం మాయ చేసావో కాని

రింగ్ టోన్లు- నువ్వేం మాయ చేసావో కాని
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి :

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/nuvvemmaya.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 12, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే

రింగ్ టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/kallalloneerupame.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 9, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగ్ టోన్లు-గాయత్రీమంత్రం

రింగ్ టోన్లు-గాయత్రీమంత్రం
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/gayatrimantra.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 8, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , , , | 1 వ్యాఖ్య

రింగు టోన్లు-లలితప్రియకమలం

రింగు టోన్లు-లలితప్రియకమలం

డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/lalitapriyakamalam.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 5, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు- విధాత తలపున

రింగు టోన్లు- విధాత తలపున
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/vidhatatalapuna.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 4, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రవ్వ దోశ

రవ్వ దోశ

ఏప్రిల్ 4, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు- వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్

రింగు టోన్లు- వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/vennellohaihai.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 3, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

దోస ఆవకాయ

దోస ఆవకాయ

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , | 1 వ్యాఖ్య

కాకరకాయ వేపుడు

కాకరకాయ వేపుడు

మార్చి 31, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

ఒ౦టరి పయన౦ నీదని ఉసూరుమనబోకు

ఒ౦టరి పయన౦ నీదని ఉసూరుమనబోకు
కు౦టి బతుకు ఎన్నాళ్ళని క౦టనీరు తేకు
నిప్పులా౦టి స౦కల్ప౦ నీ పాలిటి కవచ౦
ఎన్ని ప్రలోభాలున్నా ఎదను అమ్ముకోకు
చేతలొదిలి కనిపి౦చని రాత నమ్ముకోకు

సినారె-ప్రప౦చపదులు

మార్చి 30, 2010 Posted by | నచ్చిన కవితలు | , , | 1 వ్యాఖ్య

మన శిల్పకళ -రామప్ప గుడి

మన శిల్పకళ -రామప్ప గుడి

తెలుగు శిల్పకళా ప్రాభవానికి ప్రతీక

మార్చి 29, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , , , | 3 వ్యాఖ్యలు

ఈ దోశ తిన౦డి చూద్దా౦

ఈ దోశ తిన౦డి చూద్దా౦

ఈ దోశ తిన౦డి చూద్దా౦

మార్చి 29, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , | 3 వ్యాఖ్యలు

కోనసీమ

కోనసీమ

antarvedi

inavilli

kotipalli

ఆయ్ మరి ఎల్లొత్తామ౦డి

మార్చి 28, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , | 9 వ్యాఖ్యలు

ఆవకాయ పట్టండి

ఆవకాయ పట్టండి

మార్చి 28, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మనసున మనసై

మనసున మనసై

డాక్టర్ చక్రవర్తి-ఘ౦టసాల-శ్రీశ్రీ
మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరు౦డిన అదే భాగ్యమూ అదే స్వర్గమూ //మనసున//
ఆశలు తీరని ఆవేశములో ఆశయాలలో ఆవేదనలో
చీకటి మూసిన ఏకా౦తములో //తోడొకరు౦డిన//
నిన్నునిన్నుగా ప్రేమి౦చుటకూ నీకోసమె కన్నీరు ని౦చుటకు
నేనున్నానని ని౦డుగ పలికే //తోడొకరు౦డిన//
చెలిమియె కరువై వలపే అరుదై చెదరిన హృదయమె శిలయైపోగా
నీ వ్యధ తెలిసీ నీడగ నిలిచే //తోడొకరు౦డిన//

మార్చి 27, 2010 Posted by | నచ్చిన పాటలు | , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మన చిత్రకారుడు -దామెర్ల రామారావు

మన చిత్రకారుడు -దామెర్ల రామారావు


మార్చి 27, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , , , | 4 వ్యాఖ్యలు

చూసొద్దాం -హంపి

చూసొద్దాం -హంపి
నాటి రాయల ఖ్యాతి -నేడిలా
500 సంవత్సరాల ఆంధ్ర వైభవం

లోటస్ మహలు

కృష్ణ మందిర తటాకం

శిల్ప సోయగం

గణేశుడు

విరూపాక్ష

ఏక శిలా రథం

హంపా నది

అంగళ్ళ రత్నాలు అమ్మినారట ఇచట

నాటి రాయల ఖ్యాతి-నేడిలా

విరూపాక్ష దేవాలయం

మార్చి 25, 2010 Posted by | చూసొద్దాం | , , , , , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

వికృతి నామ సంవత్సర గంటల పంచాంగం-2010 -2011

వికృతి నామ సంవత్సర గంటల పంచాంగం-2010 -2011

డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

మార్చి 13, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , | 5 వ్యాఖ్యలు

చిక్కుడుకాయ కూర

చిక్కుడుకాయ కూర

మార్చి 6, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మనసు పరిమళించెనే

మనసు పరిమళించెనే

మార్చి 5, 2010 Posted by | నచ్చిన పాటలు | , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి