హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

విచిత్రాలు

విచిత్రాలు

మే 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , , | 7 వ్యాఖ్యలు

సిరా తో చిత్రాలు

సిరా తో చిత్రాలు

మే 16, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు -గుడ్డొచ్చి పిల్లను వెక్కిరించింది

విచిత్ర చిత్రాలు -గుడ్డొచ్చి పిల్లను వెక్కిరించింది

మే 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , | 1 వ్యాఖ్య

రవివర్మ -వర్ణచిత్రాలు

రవివర్మ -వర్ణచిత్రాలు

రాజా రవివర్మ

దమయంతి

ధనుర్భంగం

ద్రౌపది -సింహిక

హంస రాయబారం

హరిశ్చంద్రుడు

జటాయు వధ

కృష్ణ

శంతనుడు -మత్స్యగంధి

మోహిని రుక్మాంగద

శకుంతల పత్రలేఖనము

సైరంధ్రి

విరాట కొలువు

యశోదా కృష్ణ

రాధామాధవులు

రామ సేతు

కేరళ వనిత

మార్చి 19, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , | 8 వ్యాఖ్యలు

చిన్నారి పికాసోలు

చిన్నారి పికాసోలు

మార్చి 15, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | , , , | 1 వ్యాఖ్య