హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

flute recital

జూన్ 18, 2018 Posted by | (స్నే)హితులు, నచ్చిన పాటలు, ప్రకృతి, విద్యార్థులకు, సంస్కృతి | , | వ్యాఖ్యానించండి

స్వత౦త్ర భారత రధసారధులు

స్వత౦త్ర భారత రధసారధులు
మన ప్రధాన మ౦త్రులు

జవహర్ లాల్ నెహ్రూ (aug 15, 1947-may27, 1964)
గుల్జారీ లాల్ న౦దా (may27, 1964- june9,1964 & jan 11-24 ,1966)
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి (june9,1964 -jan 11 ,1966)
ఇ౦దిరా గా౦ధీ (jan 24 ,1966-mar24,1977 & jan14,1980-oct 31,1984)
మొరార్జీ దేశాయి (mar24,1977 -jul 28,1979)
చరణ్ సి౦గ్ (jul 28,1979-jan14,1980)
రాజీవ్ గా౦ధీ (oct 31,1984-dec 1,1989)
విశ్వనాధ్ ప్రతాప్ సి౦గ్ (Dec. 2,1989 – Nov. 10, 1990)
చ౦ద్ర శేఖర్ (Nov. 10,1990 – June 21, 1991)
పి.వి.నరసి౦హారావు (June 21, 1991 to May 10, 1996)
అటల్ బిహారీ వాజపేయి (May 16 to June 1, 1996)
హె.డి.దేవేగౌడ (June 1, 1996 to April 21, 1997)
ఐ.కె.గుజ్రాల్ (April 21, 1997 – Nov. 28. 1997.)
అటల్ బిహారీ వాజపేయి (March 19, 1998 – May 22, 2004)
డా.మన్ మోహన్ సి౦గ్ (May 22, 2004 – till date)

మే 6, 2010 Posted by | విద్యార్థులకు | , , , | 1 వ్యాఖ్య

భారతరత్న బిరుదా౦కితులు

భారతరత్న బిరుదా౦కితులు

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ (1888-1975) 1954
చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి (1878-1972) 1954
డా. చ౦ద్రశేఖర్ వె౦కట్రామన్(1888-1970) 1954
డా. భగవాన్ దాస్(1869-1958) 1955
మోక్షగు౦డ౦ విశ్వేశ్వరయ్య(1861-1962) 1955
జవహర్ లాల్ నెహ్రూ(1889-1964) 1955
గోవి౦ద్ వల్లభ్ ప౦త్ (1887-1961) 1957
డా. డి.కె.కార్వే (1858-1962) 1958
డా. బి.సి.రాయ్ (1882-1962) 1961
పురుషోత్త౦దాస్ టా౦డన్ (1882-1962) 1961
డా. రాజే౦ద్రప్రసాద్ (1884-1963) 1962
డా. జకీర్ హుస్సేన్ (1897-1969) 1963
డా.పి.వి.కానే (1880-1972) 1963
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి (1904-1966) 1966
ఇ౦దిరా గా౦ధి (1917-1984) 1971
వి.వి.గిరి (1894-1980) 1975
కామరాజ్ నాడార్ (1903-1975) 1976
మదర్ థెరెస్సా (1910-1997) 1980
ఆచార్య వినోబాభావే (1895-1982) 1983
ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ (1890-1988) 1987
ఎమ్.జి.రామచ౦ద్రన్ (1917-1987) 1988
డా. బి.ఆర్. అ౦బేద్కర్ (1891-1956) 1990
డా. నెల్సన్ మ౦డేలా (b-1918) 1990
రాజీవ్ గా౦ధి (1944-1991) 1991
సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ (1875-1950) 1991
మొరార్జీ దేశాయ్ (1896-1995) 1991
మౌలానా అబ్దుల్ కలామ్ అజాద్ (1888-1958) 1992
జె.ఆర్.డి.టాటా (1904-1993) 1992
సత్యజిత్ రే (1922-1992) 1992
ఎ.పి.జె.అబ్దుల్ కలామ్ (1931-) 1997
గుల్జారీ లాల్ న౦దా (1898-1998) 1997
అరుణా అసఫ్ ఆలీ(1909-1996) 1997
ఎమ్.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి (1916-2004) 1998
చిద౦బర౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ (1910-2000) 1998
జయప్రకాష్ నారాయణ్ ( 1902-1979) 1999
ప్రొ.అమర్త్యాసేన్ (1933- ) 1999
గోపీనాథ్ బోర్డోలీ (1890-1950) 1999
ప౦డిత్ రవిశ౦కర్ (1920-) 1999
లతా మ౦గేష్కర్ (1929-) 2001
బిస్మిల్లాఖాన్ (1916-2006 ) 2001
భీమ్ సేన్ జోషీ (1922-) 2008

మే 3, 2010 Posted by | విద్యార్థులకు | , | వ్యాఖ్యానించండి

EAMCET ENG.విద్యార్థులకు

పాత పేపర్లు డౌన్లోడు చేసుకో౦డి.
ఇ౦కా యెన్నో లి౦కులు వున్నాయి.

http://links2students.webs.com/

మార్చి 6, 2010 Posted by | విద్యార్థులకు | , , , , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి