హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

గం గణపతయే నమః

గం గణపతయే నమః

శివ శివ మూర్తివి గణనాథా
నీవు శివుని కుమారుడవు గణనాథా

సెప్టెంబర్ 10, 2010 Posted by | భక్తి | , | 5 వ్యాఖ్యలు