హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

షెల్ హౌస్ -ఓ అద్భుతం

షెల్ హౌస్ -ఓ అద్భుతం
ముంబై బాంద్రా లోని ఈ అద్భుతం సచిన్ టెండూల్కర్దిగా చెప్పబడుతోంది

జూలై 9, 2010 Posted by | వింతలూ-విశేషాలు | | 1 వ్యాఖ్య