హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వజ్రాలు

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వజ్రాలు

వజ్రం ఎప్పటికీ నిలుస్తుంది

blue hope

centenary

cullinan

diamond_blueheart

dresden_green

excelsior

idol's eye

orloff

regent

sancy

star africa

Taylor-Burton

nizam's jacobDiamond

ఇక వెలకట్టలేని మన వజ్రం

koh-i-noor

koh-i-noor

జూలై 8, 2010 Posted by | వింతలూ-విశేషాలు | , , , | 3 వ్యాఖ్యలు