హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

అక్షరధాం దేవాలయం

అక్షరధాం దేవాలయం

జూన్ 1, 2010 - Posted by | భక్తి | , ,

1 వ్యాఖ్య »

  1. కాంగీరేసులూ, వాళ్ళ తైనాతీ మీడియాలూ ఓ పదేళ్ళ క్రితం డప్పు కొట్టినట్ట్లు–

    ‘రాత్రీ పగలూ అనకుండా రామ శిలలు చెక్కబడుతున్నాయి–స్థంభాలు తయారయి పోయాయి, ద్వార పాలకులు తయారయి పోయారు, గుర్రాలూ, యేనుగులూ తయారయి పోయాయి, గర్భగుడి తయారయి పోయింది—ఇంకో రెండు మూడేళ్ళలో మూల విరాట్టు ప్రతిష్ట జరిగిపోతుంది……….’ అన్న వార్తలే నిజమయితే, ఈ పాటికి “అయోధ్య” లో దీని బాబులాంటి గుడి తయారయ్యి పోయి వుండేది కాదా?

    యేవితల్లీ—అప్పుడు కురిసిన లాలాజల తుంపరల సమూహములు?

    వ్యాఖ్య ద్వారా AKSastry | జూన్ 1, 2010 | స్పందించు


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: