హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

మానవాకృతులు

మానవాకృతులు

మే 26, 2010 - Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , ,

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. you know the 4th picture from top is full of naked people, right?

    వ్యాఖ్య ద్వారా atluris | మే 26, 2010 | స్పందించు

  2. yes but not vulgar i suppose.anyway removed the picture
    thanq

    వ్యాఖ్య ద్వారా సనారాజు | మే 26, 2010 | స్పందించు


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: