హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

పాములు-మన సహజీవులు

పాములు-మన సహజీవులు

అనకొండ

ఆల్బినో కార్న్

కోరల్ స్నేక్  కోరల్ స్నేక్

కార్న్ స్నేక్

గార్టార్

గోఫర్

గ్రీన్ స్నేక్

రేసర్

కింగ్ కోబ్రా

త్రాచు పాము

పైథాన్

రెండు తలల పాము

మే 10, 2010 - Posted by | ప్రకృతి | , , , , , , ,

1 వ్యాఖ్య »

  1. పాములు వాటి జీవిత విషయలను తెలియజెయలి పాముల సిడిలను ఈ-మెయిల్ చెయలి మిరు చెస్తున్న ప్రయత్నం చాల బగుంది. ఇలాంటి కోత్త కర్యక్రమలను మకు ఎప్పటిక్కపుడు తెలియజెయలని కోరుతున్నం మీకు 2011 నూతన సం//ర శూభకాంక్షాలు తెలుపున్నం.

    వ్యాఖ్య ద్వారా సంజీవ్ కుమర్ | జనవరి 2, 2011 | స్పందించు


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: