హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మ

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మ

happy mother’s day

మే 9, 2010 Posted by | అతివల కోసం | , , | 4 వ్యాఖ్యలు

అమ్మ అన్నది ఒక చక్కని మాట

అమ్మ అన్నది ఒక చక్కని మాట

తల్లులందరికి MOTHER’S DAY శుభాకాంక్షలు

మే 9, 2010 Posted by | అతివల కోసం | , , | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-ఆగదు ఏ నిమిషము నీ కోసమూ

విచిత్ర చిత్రాలు-ఆగదు ఏ నిమిషము నీ కోసమూ

మే 9, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి