హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

రింగ్ టోన్లు-వెంకటేశా హరే

రింగ్ టోన్లు-వెంకటేశా హరే

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/venkatesahare.mp3?attredirects=0&d=1

మే 8, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , | వ్యాఖ్యానించండి

రింగు టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే

రింగు టోన్లు-కళ్ళల్లో నీ రూపమే
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/promotetelugu/patalu-ri0gu-tonlu/kallalloneerupame.mp3?attredirects=0&d=1

మే 8, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

వెదురు టాక్సీ

వెదురు టాక్సీ
పర్యావరణం బాగు బాగు

మే 8, 2010 Posted by | ప్రకృతి | | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-సారే జహాసే అచ్చా

విచిత్ర చిత్రాలు-సారే జహాసే అచ్చా

మే 8, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 4 వ్యాఖ్యలు