హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

రింగు టోన్లు- విధాత తలపున

రింగు టోన్లు- విధాత తలపున
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

http://sites.google.com/site/click2telugu/ringtones-mp3-songs/vidhatatalapuna.mp3?attredirects=0&d=1

ఏప్రిల్ 4, 2010 Posted by | రింగ్ టోన్స్ | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

రవ్వ దోశ

రవ్వ దోశ

ఏప్రిల్ 4, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

తపాలా బిళ్ళలపై- ప్రముఖమైనవి

తపాలా బిళ్ళలపై- ప్రముఖమైనవి

జండా ఊంచా రహే హమారా

అశోక స్తంభం

అజంతా ఏనుగు

త్రిమూర్తి

నటరాజు

సాంచీ స్తూపం

జయ స్తంభం

తాజమహలు

కుతుబ్ మీనారు

దాల్ సరస్సు

క్విట్ ఇండియా

జలియన్ వాలాబాగ్

మహాబలిపురం

ఏప్రిల్ 4, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , | 1 వ్యాఖ్య