హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

కారప్పొడి

కారప్పొడి

మార్చి 25, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | | వ్యాఖ్యానించండి

అర్ధాంగి -నిన్న నేడు రేపు

అర్ధాంగి -నిన్న నేడు రేపు

నిన్న

నేడు

రేపు

తప్పెవరిది

మార్చి 25, 2010 Posted by | అతివల కోసం | , , | 4 వ్యాఖ్యలు

తపాలా బిల్లలపై -సినీప్రముఖులు

తపాలా బిల్లలపై -సినీప్రముఖులు

ghantasala

గురుదత్

సత్యజిత్ రాయ్

శాంతారాం

MGR

శివాజీ గణేషన్

రాజ్ కపూర్

నర్గీస్ దత్

రఫీ

కిషోర్ కుమార్

ముఖేష్

సైగల్

హేమంత్ కుమార్

వాసన్

పృథ్వీ రాజ్ కపూర్

గోరక్ పురి

SD బర్మన్

రాజ్ కుమార్

మధుబాల

మార్చి 25, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , | 4 వ్యాఖ్యలు

చూసొద్దాం -హంపి

చూసొద్దాం -హంపి
నాటి రాయల ఖ్యాతి -నేడిలా
500 సంవత్సరాల ఆంధ్ర వైభవం

లోటస్ మహలు

కృష్ణ మందిర తటాకం

శిల్ప సోయగం

గణేశుడు

విరూపాక్ష

ఏక శిలా రథం

హంపా నది

అంగళ్ళ రత్నాలు అమ్మినారట ఇచట

నాటి రాయల ఖ్యాతి-నేడిలా

విరూపాక్ష దేవాలయం

మార్చి 25, 2010 Posted by | చూసొద్దాం | , , , , , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు