హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

చేతులలో ఆరోగ్యం

చేతులలో ఆరోగ్యం

పైన చూపబడ్డ   ప్రదేశాలలో నొక్కితే చూపబడ్డ అవయవాలు ప్రేరేపింపబడి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది.

మార్చి 23, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-కంట్లో నలుసు ఇలా తియ్యాలా

విచిత్ర చిత్రాలు-కంట్లో నలుసు ఇలా తియ్యాలా

మార్చి 23, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

గిరిజన సంస్కృతి

గిరిజన సంస్కృతి

నాగాలు

బంజారా యువతి

బంజారా నృత్యం

ఆదివాసి మహిళ

భిల్లు మహిళ

భూటియా తెగ

చెంచులు

అండమాన్ తెగ

ఖాసి తెగ

ఖాసిల పండగ

మణిపురి తెగ

ముండా తెగ

సంతాల్ స్త్రీ

ఒరిస్సా గిరిజనులు

రాజస్తాని యువతి

ఎరుకుల స్త్రీ

అరకు

మార్చి 23, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , | 3 వ్యాఖ్యలు