హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

విచిత్ర చిత్రాలు-బంగారు బొమ్మ రావేమే

విచిత్ర చిత్రాలు-బంగారు బొమ్మ రావేమే

బంగారు బొమ్మ రావేమే

మార్చి 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-క్యూపాటించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-క్యూపాటించండి

క్యూపాటించండి

మార్చి 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

రవివర్మ -వర్ణచిత్రాలు

రవివర్మ -వర్ణచిత్రాలు

రాజా రవివర్మ

దమయంతి

ధనుర్భంగం

ద్రౌపది -సింహిక

హంస రాయబారం

హరిశ్చంద్రుడు

జటాయు వధ

కృష్ణ

శంతనుడు -మత్స్యగంధి

మోహిని రుక్మాంగద

శకుంతల పత్రలేఖనము

సైరంధ్రి

విరాట కొలువు

యశోదా కృష్ణ

రాధామాధవులు

రామ సేతు

కేరళ వనిత

మార్చి 19, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , | 8 వ్యాఖ్యలు

కీటకాలను తినే మొక్కలు

కీటకాలను తినే మొక్కలు

Nepenthes_villosa

drosera_capensis

pitcherplant

Highland Tropical Pitcher Plant

red_ceph_cindy

మార్చి 19, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , | 2 వ్యాఖ్యలు

తపాలా బిల్లలపై-ప్రముఖులు-1

తపాలా బిల్లలపై-ప్రముఖులు-1

మహాత్మా గా౦ధీ

జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

రవీ౦ద్రనాధ్ టాగోర్

మీరాబాయి

బాల గంగాధర్ తిలక్

జంశేట్జి టాటా

రాణి లక్ష్మి బాయి

బిపిన్ చంద్ర పాల్

జగదీష్ చంద్ర బోస్

తిరువల్లువార్

త్యాగరాజ స్వామి

దయానంద సరస్వతి

రాజేంద్ర ప్రసాద్

రామానుజం

స్వామి వివేకానంద

దాదాభాయ్ నౌరోజీ

అనిబిసెంట్

సుభాష్ చంద్ర బోస్

సరోజినీ నాయుడు

కస్తూర్బా గాంధీ

శ్రీ అరవిందులు

రాజా రామమనోహర రాయ్

సర్దార్ పటేల్

లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి

బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్

సర్వేపల్లి రాధా కృష్ణన్

కాశీనాధుని నాగేశ్వర రావు

టంగుటూరి ప్రకాశం

మార్చి 19, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , | 3 వ్యాఖ్యలు