హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

కూరలు పండ్లతో కార్వింగ్

కూరలు పండ్లతో కార్వింగ్

మార్చి 13, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , | 3 వ్యాఖ్యలు

వికృతి నామ సంవత్సర గంటల పంచాంగం-2010 -2011

వికృతి నామ సంవత్సర గంటల పంచాంగం-2010 -2011

డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

మార్చి 13, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , | 5 వ్యాఖ్యలు

ఎ౦కి-వెలుగు నీడలు

ఎ౦కి-వెలుగు నీడలు

కోటి గొ౦తులు కలిసి
పాట పాడే తీరు
వెలుగు నీడల నడుమ
నిలిచి ఆలి౦తు
——————————–
ఏటి మిలమిల లోన
తోట నవనవ లోన
వెలుగు నీడల పొత్తు
తెలిసి పాలి౦తు
———————————-
ఎ౦కెవ్వరని లోక
మెపుడైన కదిపితే
వెలుగు నీడల వైపు
వేలు సూపి౦తు!
———————————

మార్చి 13, 2010 Posted by | నచ్చిన కవితలు | , , | వ్యాఖ్యానించండి

పల్లెలు -ప్రశాంతతకు మారుపేర్లు

పల్లెలు -ప్రశాంతతకు మారుపేర్లు

మార్చి 13, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి