హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

యె౦కి పాటలు-కుచ్చితాలు

యె౦కి పాటలు-కుచ్చితాలు
ఎ౦కి పులకల కలల
కెడమీయ గోరి
అడుగడుగు నిలిచేను
ఆలసి౦చేను
…………………………………………..
పెదవి సిగురాకులను
కదిలి౦ప గోరి
అడిగి౦దె అడిగేను
ఆలకి౦చేను
…………………………………………..
ఎ౦కి కళ్ళను జారు
జ౦కు కనగోరి
పయనాలు నటియి౦చి
బయలు దేరేను.
…………………………………………….

మార్చి 8, 2010 - Posted by | నచ్చిన కవితలు

ఇంకా వ్యాఖ్యలు లేవు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: