హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

విచిత్ర చిత్రాలు-9 దీని భావమేమి తిరుమలేశా

దీని భావమేమి తిరుమలేశా

దీని భావమేమి తిరుమలేశా

మార్చి 6, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

EAMCET ENG.విద్యార్థులకు

పాత పేపర్లు డౌన్లోడు చేసుకో౦డి.
ఇ౦కా యెన్నో లి౦కులు వున్నాయి.

http://links2students.webs.com/

మార్చి 6, 2010 Posted by | విద్యార్థులకు | , , , , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స -వంగూరి శ్రుతి

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స -వంగూరి శ్రుతి
తప్పక చూడ తగ్గది

మార్చి 6, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | 1 వ్యాఖ్య

చిక్కుడుకాయ కూర

చిక్కుడుకాయ కూర

మార్చి 6, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

సూపర్ సింగర్ -భువన కృతి

సూపర్ సింగర్ -భువన కృతి

మార్చి 6, 2010 Posted by | సూపర్ సింగర్స్ | 1 వ్యాఖ్య

సూపర్ సింగర్ -సుమశ్రీ

సూపర్ సింగర్ -సుమశ్రీ

మార్చి 6, 2010 Posted by | సూపర్ సింగర్స్ | వ్యాఖ్యానించండి