హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

మనసు పరిమళించెనే

మనసు పరిమళించెనే

మార్చి 5, 2010 Posted by | నచ్చిన పాటలు | , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మధుర భావాల సుమమాల

మధుర భావాల సుమమాల

మార్చి 5, 2010 Posted by | నచ్చిన పాటలు | వ్యాఖ్యానించండి

గోంగూర పచ్చడి

గోంగూర పచ్చడి

మార్చి 5, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | 1 వ్యాఖ్య

ఆడపిల్లనమ్మా-సూపర్ సింగర్ మధుప్రియ

ఆడపిల్లనమ్మా-సూపర్ సింగర్ మధుప్రియ

మార్చి 5, 2010 Posted by | సూపర్ సింగర్స్ | 6 వ్యాఖ్యలు

యెఱ్ఱి నా యె౦కి

యెఱ్ఱి నా యె౦కి
యెనక జన్మములోన యెవరమో న౦టి!
సిగ్గొచ్చి నవ్వి౦ది సిలక_నా యె౦కి
ము౦దు మనకే జల్మ ము౦దోలె య౦టి
తెల్ల తెలబోయి౦ది పిల్ల_నా యె౦కి
యెన్నాళ్ళొ మనకోలె ఈ సుకముల౦టి
క౦ట నీ రెట్టి౦ది జ౦ట_నా యె౦కి

మార్చి 5, 2010 Posted by | నచ్చిన కవితలు | వ్యాఖ్యానించండి