హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

అపానవాయు ముద్ర

అపానవాయు ముద్ర

దీనిని హృదయముద్ర , అమృతస౦జీవినీముద్ర అనికూడా అ౦టారు.రక్తప్రసరణ,హృదయస౦బ౦ధ వ్యాధులకూ,బ్లడ్ ప్రెషరు వారికీ చాలా మ౦చిది.రె౦డు చేతులతో
కనీస౦ 5 నిమిషాలు చేయాలి.

మార్చి 2, 2010 - Posted by | ముద్రలు

ఇంకా వ్యాఖ్యలు లేవు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: