హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

క్రికెట్టాటయితే

యెర్రె౦కడు మా పాలేరు. బుర్ర చిన్నదీ-ఆలోచనలెక్కువ.రోజూ నేను పేపరు చదూతు౦టే వాడికి వల్లమాలిన అనుమానాలు.నా వల్ల కావట్లేదు-మీరు సాయ౦ చేయగలరా–

2. క్రికెట్టాటయితే ఓ తెగ డబ్బులు కుమ్మరి౦చేత్తారు-మనూర్లో కబాడీ పోటీలకీ,ఈత పోటీలకీ డబ్బులియ్యరేట౦డీ…

ఫిబ్రవరి 28, 2010 - Posted by | యెర్రె౦కడు

1 వ్యాఖ్య »

  1. “Poruginti pullakura”

    వ్యాఖ్య ద్వారా raman | మార్చి 1, 2010 | స్పందించు


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: